Water Jet Lightning
Wish List
เหมาะสำหรับติดตั้งสระน้ำ และในระยะห่างจากบ่อหรือสระ ออกไปจากฝั่งน้ำ หรือติดตั้งในอ่างน้ำที่ีกรวดประดับบนพื้นผิว
ขนาดสินค้า
น้ำหนัก: 12.1 KG ความยาว: 150 CM ความกว้าง: 115 CM ความสูง: 200 CM
51,700.00 ฿
เลือกจำนวน