หน้าหลัก > ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

8bfee95d79d6786cf797eb9801b29c8e.png

 

การลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 แบบ

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านช่องทาง GMAIL

QYby7J.png

หรือ

ลงทะเบียนผ่านทางไลน์แอด Waterpro Thailand  

   QYqw12.png

0047ec2f9d5a7992cb6482a11cd2b2d2.png

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน QR code

     1. สแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน
     2. คลิกที่ปุ่ม "คลิกที่นี่" เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
     3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผู้ซื้อให้ครบถ้วน
     4. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย

 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

     1. คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนรับประกัน
     2. คลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
     3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ถูกต้องและชัดเจน

หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
     4. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย

 

600113af3393fb46de12b6d72938f252.pngขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านหน้าไลน์แอด

     1. กรอกรายละเอียดในบัตรประกันสินค้าให้ครบถ้วน
     2. ถ่ายรูปบัตรประกันสินค้า และ หลักฐานการชำระเงิน 
     3. ส่งภาพถ่ายมาที่ไลน์แอด Waterpro thailand 

หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
     4. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย