หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ใหม่!! OASE AquaMax Eco Classic Controllable ปั๊มกรองที่สามารถปรับได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่!! OASE AquaMax Eco Classic Controllable ปั๊มกรองที่สามารถปรับได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่!! OASE AquaMax Eco Classic Controllable ปั๊มกรองที่สามารถปรับได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 Jun, 2020 / By waterproth
Images/Blog/z4Oh2MlW-3.png

💧AquaMax Eco Classic C 💧
OASE AquaMax Eco Classic Controllable (C)
เป็นปั๊มกรองที่สามารถปรับได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และปั๊มน้ำ

Classic Controllable
เป็นแบบจำลองบนปั๊ม AquaMax Eco Classic ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและน่าเชื่อถือ แต่ด้วยการเพิ่มตัวควบคุมที่ถอดออกได้ซึ่งสามารถใช้ในการเปิดและปิดปั๊มและควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อควบคุมอัตราการไหล

ปั๊มสามารถควบคุมได้บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตด้วยแอพ OASE ขั้วสายเคเบิลขนาด 30 มม. สามารถผ่านท่อร้อยสายที่เหมาะสมจากนั้นเสียบเข้ากับตัวควบคุมที่ติดตั้งบนผนัง / สเตคโดยตรง

💦Waterpro Thailand
“ผู้นำเทคโนโลยีระบบน้ำที่ก้าวล้ำ”
ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ลาว เมียนมา

Tags
Like