หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ทีมผู้บริหารบริษัท ปรึกษาหาลือแนวทางการตลาดร่วมกับpolyware
ทีมผู้บริหารบริษัท ปรึกษาหาลือแนวทางการตลาดร่วมกับpolyware
ทีมผู้บริหารบริษัท ปรึกษาหาลือแนวทางการตลาดร่วมกับpolyware
04 Sep, 2023 / By waterproth
Images/Blog/04PFlIzy-38.png

ทีมผู้บริหารบริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับประชุมและปรึกษาหาลือการวางแผนดำเนินธุรกิจ/ศึกษาคู่แข่ง/วิเคราะห์แนวทางการตลาด
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ยังเข้าร่วม เยี่ยมชมโรงงาน ดูการผลิตที่ใช้ Auto Machine 100%
 รับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลก รวมไปถึงการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของสินค้าที่ทางบริษัทนำเข้ามาจัดจำหน่าย โดยใช้แรงดันในการทดสอบมากกว่าที่เรารับประกัน คูณ 1.5
 

Like