หน้าหลัก > แนะนำบริษัท
แนะนำบริษัท

 

บริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประวัติความเป็นมา

  • เมื่อปี 2010 ได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำแบบครบวงจรมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ยาวนานกว่า 20 ปี 
  • เมื่อปี 2010 ได้เป็นตัวแทนสินค้าจากต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ 
  • เมื่อปี 2012 มีกลุ่มตัวแทนสินค้านำเข้า ทั่วประเทศไทย
  • เมื่อปี 2013 ให้บริการด้านเทคโนโลยีด้านระบบน้ำแบบครบวงจร

 


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

เราจะเป็นผู้ตัวแทนสินค้าด้านระบบน้ำจากต่างประเทศ OASE จากประเทศ เยอรมันและ Weathermatic , Rainbird และ Nelson จากประเทศ อเมริกา พร้อมบริการติดตั้งแบบควบวงจร

สินค้าของเราเกี่ยวข้องกับ ภูมิทัศน์ ระบบการให้น้ำพืช ระบบน้ำพุสำเร็จรูป ระบบกรองสวนน้ำธรรมชาติ และเทคโนโลยีระบบน้ำพุ

เราสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อให้น้ำยังคงอยู่กับชีวิต ตลอดไป

เราสนับสนุนพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นทีมงานมืออาชีพ

เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกลุ่มตัวแทน ที่จะเติบโตไปพร้อมกัน

เรามีหลักการทำงานโปร่งใสและมีจริยธรรม

 


 

ลักษณะธุรกิจ

 

 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะด้านยาวนานกว่า 15 ปี
เรามีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรบ ที่ได้มาตรฐาน
เราพร้อมบริการแบบรวดเร็ว ทันใจ ตอบโจทย์ทุกคำถาม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ 
เราเป็นผู้นำธุรกิจด้านจำหน่ายสินค้าและการบริการติดตั้งระบบน้ำแบบครบวงจร

 


 

ผลงานการอบรม